ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ (5 ธันวา มหาราช)               ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวา  มหาราช  ขึ้น  ในวันพฤห ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2557 20:47 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา         ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จะดำเนินการจัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2557  ขึ้นในวันที่  29  กรกฎาคม  2557  ณ  หอประชุมโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2557 20:24 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ค่ายวิชาการ ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  โดยใช้ชื่อ "วันสุนทรภู่  นำสู่ค่ายวิชาการ  ต่อต้านยาเสพติด  ร่วมคิดพัฒนาอาเซียน ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 21:09 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • การพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นครกาหลง 3  จะจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเตรียมสอบ O - Net  ประจำปีการศึกษา  2556  โรงเร ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2557 23:00 โดย bansok school
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

 • กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558        โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2558  ในวันอังคารที่  29  กันยายน  2558
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 23:25 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านโสก จัดงานเกษียณอายุราชการ "คุณครูจรรทนพรรณ ตอพรหม"        โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และชาวบ้านโสก  ร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการ "คุณครูจรรทนพรรณ  ตอพรหม"  ในวันที่  25  กันยายน  2558  เวลา  12 ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:25 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ร่วมงานประเพณีทอดเทียน วัดทักษิณบ้านโสก           ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ร่วมงานประเพณีทอดเทียน  ณ วัดทักษิณบ้านโสก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  สิงหาคม  2558
  ส่ง 24 ส.ค. 2558 01:56 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก         วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  2558  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก  ร่วมกับ  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหม ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2558 01:29 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช        โรงเรียนชุมชนบ้านโสกได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวา  มหาราช  ขึ้น  เมื่อวันพฤห ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2557 20:14 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น         เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2557  ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พร้อมผู้ปกครอง  ไปศึกษาแหล่งเร ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2557 21:46 โดย bansok school
 • การอบรมพัฒนาครูสอนระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ส่งครูสอนระดับการศึกษาปฐมวัยเข้ารับการอบรมพัฒนา ณ ไร่ใบเตย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ    
  ส่ง 1 มิ.ย. 2556 23:18 โดย bansok school
 • ค่ายภาษาอังกฤษเตรียมนักเรียนสู่อาเซียน โรงเรียนชุมชนบ้านโสก เป็นเจ้าภาพจัดค่ายภาษาอังกฤษเตรียมนักเรียนสู่อาเซียน ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER Center อำเภอคอนสวรรค์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2556 01:49 โดย bansok school
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา