ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 26 ม.ค. 2563 20:28 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • เรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุุราชการ ปี 62        ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านโสกผู้ซึ่งเกษียณอายุราชการ  ในปีงบประมาณ  2562 จำนวน ...
  ส่ง 24 ก.ย. 2562 20:38 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป.ชัยภูมิ 1
 • ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ (5 ธันวา มหาราช)               ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวา  มหาราช  ขึ้น  ในวันพฤห ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2557 20:47 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา         ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จะดำเนินการจัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2557  ขึ้นในวันที่  29  กรกฎาคม  2557  ณ  หอประชุมโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2557 20:24 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ค่ายวิชาการ ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  โดยใช้ชื่อ "วันสุนทรภู่  นำสู่ค่ายวิชาการ  ต่อต้านยาเสพติด  ร่วมคิดพัฒนาอาเซียน ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2557 21:09 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านโสก

 • โครงการสถานศึกษาสีขาว "ระดับเพชร" โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  และอบายมุข
  ส่ง 26 ม.ค. 2563 20:25 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • กีฬาภายใน ประจำปี 2562   โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จัดการแข่งขันกีฬาสี ในวันที่  10  กันยายน  2556  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านโสก   
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 19:14 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558        โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2558  ในวันอังคารที่  29  กันยายน  2558
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 23:25 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านโสก จัดงานเกษียณอายุราชการ "คุณครูจรรทนพรรณ ตอพรหม"        โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และชาวบ้านโสก  ร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการ "คุณครูจรรทนพรรณ  ตอพรหม"  ในวันที่  25  กันยายน  2558  เวลา  12 ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 20:25 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ร่วมงานประเพณีทอดเทียน วัดทักษิณบ้านโสก           ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ร่วมงานประเพณีทอดเทียน  ณ วัดทักษิณบ้านโสก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  สิงหาคม  2558
  ส่ง 24 ส.ค. 2558 01:56 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก         วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  2558  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสก  ร่วมกับ  โรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในหม ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2558 01:29 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช        โรงเรียนชุมชนบ้านโสกได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวา  มหาราช  ขึ้น  เมื่อวันพฤห ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2557 20:14 โดย ชุมชนบ้านโสก โรงเรียน
 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดขอนแก่น         เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2557  ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโสก  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  พร้อมผู้ปกครอง  ไปศึกษาแหล่งเร ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2557 21:46 โดย bansok school
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา